Vi heter Hans-Olof och Roland och har våra gårdar i Öxabäck i Marks Kommun.  Tillsammans brukar vi 25 arrendegårdar runt om i Öxabäck som motsvarar 130 hektar med ett snitt på ca. 1 hektar per åker som ligger insprängt i vårat skogs- och sjölandskap. Mellan oss båda har vi mer än 50års erfarenhet av djurhållning.